NanoWaven® hiilijalanjälki on yli 60% pienempi kuin muiden ilmansuodattimien

Ilmansuodattimien elinkaaren hiilijalanjälkiraportti on valmistunut. Granlund Oy:n toteuttaman laskennan tavoitteena oli saada käsitys ilmansuodattimien todellisista ilmastovaikutuksista. 

Laskennassa huomioitiin sekä itse tuotteen hiilinjalanjälki että tuotteen energiankulutus. Tuotteiden vertailu ja hiilijalanjäljen laskenta suoritettiin yleisen eurooppalaisen sähköpäästöprofiilin ja En 15804-standardin mukaan, jossa huomioidaan hiili-intensiivisemmät vaiheet eli raaka-aineen hankinta, kuljetus tehtaalle, valmistus ja jätteenpoltto elinkaaren lopussa. 

Tuore hiilijalanjälkiraportti osoittaa, että NanoWave®-ilmansuodatin muovikehyksellä on huomattavasti ympäristöystävällisempi ja merkittävästi energiaa säästävä ilmansuodatin verrattuna markkinoilla oleviin muihin ilmansuodattimiin. NanoWave®-ilmansuodattimen hiilijalanjälki on 7,2kg CO2e, mikä on yli 60% pienempi kuin metallikehyksisen lasikuituilmansuodattimen.

Päästövaikutusten ero johtuu pääosin raaka-aineen toimitusvaiheesta. Tämä sisältää raaka-aineen hankinnan ja sen käsittelyssä tarvittavat prosessit muovi- tai metallirunko ilmansuodatinmateriaalien valmistukseen. Metallin valmistusprosessit ovat hiili-intensiivisempiä verrattuna kierrätysmuoviin, jota NanoWave®-suodattimissa käytetään. Myös lasikuitumateriaalin valmistus on huomattavasti hiili-intensiivisempää verrattuna NanoWave®-materiaaliin.

Vado Oy:n tavoite on alusta asti ollut tuoda markkinoille ympäristöystävällisempi ja energiaa säästävä ilmansuodatinmateriaali lasikuidun tilalle. Vuoden 2022 hiilijalanjälkiraportti todistaa todellisen huiman eron NanoWave®:n ja muiden ilmansuodattimien välillä.

Valitsemalla Vadon suodattimet ilmanvaihtokoneisiisi toimit vastuullisesti ja teet kiinteistöstäsi vihreämmän. Säästät paljon energiaa, pienennät kiinteistösi jätekuormaa ja hiilijalanjälkeä huomattavasti.